Nemovitá kulturní památka - renesanční zámek s relikty středověké tvrze.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY

Využití objektu

Zámek po dokončení bude sloužit jako sídlo Řádu rytířů Kristových a také veřejným potřebám v rámci spolupráce s obcí a dalšími subjekty. Hlavním bodem využití je kaple Božího milosrdenství v jižním křídle ke které přiléhá kapitulní síň s kryptou, v patře severního křídla vzniká rozsáhlá knihovna, do které se ukládají knihy v majetku řádu a bude sloužit i veřejnosti, dále pak dva sály pro příležitostné akce, kancelář a pod.
V současnosti je celý objekt ještě staveništěm a funguje zde pouze kancelář konventu Řádu rytířů Kristových a ostraha.
severových.07.JPG
strana 02.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one