Nemovitá kulturní památka - renesanční zámek s relikty středověké tvrze.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY
Stavebně-historický výzkum

První studii zámku ve Stránecké Zhoři zpracoval v rámci Projektu výzkumu a vývoje Min. kultury ČR  Ing. Mgr. Miroslav Plaček v roce 1998, kdy vznikla Stavebně-historická analýza, kterou lze pokládat za první soubornou studii tohoto objektu. Pro účely obnovy po roce 2000 bylo ovšem zapotřebí podrobného výzkumu. V letech 2001 až 2005 vznikl velmi podrobný Stavebně historický průzkum, zpracovaný Jaroslavem Sadílkem z Olešnice.  Prvním objevem se stalo lokalizování reliktů středověké tvrze ze 14. stol. v zasypaném suterénu západního křídla. Archeologický výzkum následně provedl Doc. PhDr. Josef Unger, CSc. z Ústavu Archeologické památkové péče Brno v roce 2002. Dalším objevem bylo zjištění existence objektu na vstupu do zámku v situaci severního průčelí. Na základě zjištěných poznatků, lze předpokládat, že šlo o tzv. „hodinovou“ vstupní věž, odstraněnou někdy po roce 1815. Tato část byla pečlivě a velmi podrobně prozkoumána Ing.Milanem Šmahelem, PhD. soudním znalcem z Brna, včetně odborného připomínkování PhDr.Pavla Borského, CSc., potvrzující zjištěné poznatky v rámci SHP J.Sadílka. Posledním odborným posouzením této situace byla studie části omítkových vrstev severní fasády zámku Mgr. Martinem Číhalíkem z NPÚ Brno; provedená v rámci odborné pomoci NPÚ,  potvrzující dosud zjištěné indicie. V souvislosti s vyjímečně komplikovaným problémem se spodní vodou (zámek stojí na skalním podloží s množstvím stékající vody), byl zpracován  znalecký posudek stavu zámku Doc.Ing. Antonínem Pasekou, CSc., aut.ing. a Doc.Ing. Zdeňkem Bažantem, CSc., aut.ing. z VÚT Brno, zabývajícím se touto problematikou a statikou stavby. Vyjma těchto stěžejních materiálů byly provedeny ještě četné menší studie a posudky, mimo jiné p.  Vladimírem Doležalem, aut. stavitelem z Pohořílek.

 

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one