Nemovitá kulturní památka - renesanční zámek s relikty středověké tvrze.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY
Nově budovaná kaple se nachází v přízemí jižního křídla renesančního zámku - dnes konventu Řádu rytířů Kristových ve Stránecké Zhoři. Navazuje na prostor kapituly Řádu na západní straně, která slouží též jako krypta konventu.

Vlastní prostor kaple je cca 9 m vysoký, šířka je 6,5m. Zaujímá plochu cca 80 m2 a kapacita je přibližně 150 lidí. Presbytář kaple je ve vložené, nově vyklenuté nice, orientován východním směrem a je vyvýšen dvěma žulovými stupni. Na západní straně je nově vyklenut masivní kůr na žulových patkách s řádovými kříži, který zároveň obsahuje skryté prvky statiky zámku. Kůr je přístupný z vedlejší kapitulní síně. Kaple je prolomena třemi okny jižním směrem a jedním oknem v protilehlé severní zdi do nádvoří, které je v současné době zazděno. Vstup do kaple je z nádvoří pod schodištěm a je opatřen novým masivním žulovým portálem s řádovým křídlem.

Některé kamenické práce, a to nejen na kapli, provedl kamenický mistr Milan Štoksa z Oslavice u Velkého Meziříčí. Velmi významnou měrou se na vybudování kaple podílel Kraj Vysočina a také výrazně přispěl dar obce Herálec ve formě žulových stupňů a masivních žulových desek do podlah.

Prostor dnešní kaple byl v minulosti nejspíše vrchnostenskými kancelářemi, v průběhu 19. došlo ke zboření klenutého polosuterénu a prostor byl z důvodu jednotné nivelace téměř do poloviny zasypán stavební sutí a opatřen novou cihelnou podlahou. Poté sloužil zhruba 100 let jako stáje pro hospodářská zvířata. Po roce 1950 byl prostor opatřen novou betonovou podlahou, byl předělen vnitřními příčkami a sloužil jako družstevní jídelna JZD.

V roce 2003 došlo k vyklizení rozsáhlých zavážek sutí, archeologickému výzkumu a statickému zajištění a sanace celého prostoru. V přilehlé kapitulní síni západně od kaple se v prohloubeném suterénu zřídila klenutá krypta, jako segregační konventní pohřebiště a nad úrovní podlahy kapitulní síně vzniká komplex kaple s příslušenstvím. Kaple má z původní architektonické vybavenosti zámku dochovanou pouze klenbu, jde o typickou jednoduchou valenou klenbu se šesti protilehlými spojenými výsečemi včetně původních utahovaných omítek s renesančními hřebínky. Vše ostatní je z větší části rekonstrukce. Nově vložené konstrukce jsou opatřeny prvky s řádovými kříži, aby bylo docíleno architektonické odlišitelnosti od původních architektonických prvků stavby. Přilehlá kapitulní síň bude zároveň sloužit jako sakristie.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one