Nemovitá kulturní památka - renesanční zámek s relikty středověké tvrze.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY
HISTORIE NÁBOŽENSKÉHO VYUŽITÍ ZÁMKU

Původní kaple zámku vznikla ještě v dobách luteránských majitelů jako modlitebna a nacházela se s největší pravděpodobností v přízemí jihovýchodního křídla. V roce 1711 měla kaple hlavní oltář s obrazem sv. Anny a Jáchyma, dále pak byla vyzdobena obrazy Zmrtvýchvstání, Matky Boží a sv. Dominika. Zajímavostí je, že se v témže roce uvádí v soupisu inventáře i bratrské mešní svícny, patrně pozůstatek někdejší modlitebny.

Roku 1763 se dozvídáme, že kaple měla oltář s obrazem sv. Jana Křtitele. Zřejmě v důsledku změny majitele došlo i k výměně oltáře a snad i zasvěcení.
V roce 1787 kaple ještě sloužila svému účelu, a to nejspíše až do první třetiny 19. století.

Další zprávy už nemáme, zámek sloužil především hospodářskému využití. Za zmínku stojí ještě vybudovaný výklenek ve tvaru malé konchy na jižní fasádě nádvoří, kde stávala dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého, patrně od počátku 18. století. U této sošky se na nádvoří zámku konávaly pravidelné pobožnosti až do počátku 2. světové války. Bohužel při požáru v roce 1943 tato soška byla z velké části zničena.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one