Nemovitá kulturní památka - renesanční zámek s relikty středověké tvrze.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY
přehled vybourávek z průběhu 50-tých let 20. s. v přízemí západního křídla směrem do nádvoří (zcela vpravo dnešní vstup do Černé kuchyně)  09/1999
přehled vybourávek z průběhu 50-tých let 20. s. v přízemí západního křídla směrem do nádvoří (zcela vpravo dnešní vstup do Černé kuchyně) 09/1999
Jihozápadní kout nádvoří s patrným otiskem klasicistního schodiště, vlevo schodišťová přístavba z roku 1953  09/1999
Jihozápadní kout nádvoří s patrným otiskem klasicistního schodiště, vlevo schodišťová přístavba z roku 1953 09/1999
vybourané otvory v přízemí východního křídla nádvoří (dnešní vstup na WC) 07/2000
vybourané otvory v přízemí východního křídla nádvoří (dnešní vstup na WC) 07/2000
severní křídlo se vstupním otvorem 07/2000
severní křídlo se vstupním otvorem 07/2000
pohled na východní průčelí zámku - levá část 04/2000
pohled na východní průčelí zámku - levá část 04/2000
pohled na východní křídlo zámku - pravá část 04/2000
pohled na východní křídlo zámku - pravá část 04/2000
pohled ze střech sever. křídla na plochu před zámkem  11/2000
pohled ze střech sever. křídla na plochu před zámkem 11/2000
jihozápadní nárožní věž - 10/2000
jihozápadní nárožní věž - 10/2000
pohled ze střech sever. křídla na plochu před zámkem  11/2000
pohled ze střech sever. křídla na plochu před zámkem 11/2000
východní křídlo po otevření první části zazděných prevétů 04/2000
východní křídlo po otevření první části zazděných prevétů 04/2000
pohled na nádvorní vstup s vybouranou západní zdí zdevastovaného schodišť. traktu 05/2000
pohled na nádvorní vstup s vybouranou západní zdí zdevastovaného schodišť. traktu 05/2000
pohled na obnaženou část nádvorního vstupu 03/2001
pohled na obnaženou část nádvorního vstupu 03/2001
vstup z nádvoří do průjezdu - havárie  04/2001
vstup z nádvoří do průjezdu - havárie 04/2001
pohled ze střech severního křídla na nádvoří 11/2001
pohled ze střech severního křídla na nádvoří 11/2001
pohled ze střech severního křídla na nádvoří 11/2001
pohled ze střech severního křídla na nádvoří 11/2001
stav jižní stěny nádvoří po odstranění schodišťové přístavby z roku 1953   11/2001
stav jižní stěny nádvoří po odstranění schodišťové přístavby z roku 1953 11/2001
Sanace okna v přízemí východního křídla  10/2001
Sanace okna v přízemí východního křídla 10/2001
rekonstrukce ohna v přízemí východního křídla   10/2001
rekonstrukce ohna v přízemí východního křídla 10/2001
Celkový pohled na destrukci průjezdu z nádvoří  03/2001
Celkový pohled na destrukci průjezdu z nádvoří 03/2001
pohled na destrukci průjezdu z nádvoří 03/2001
pohled na destrukci průjezdu z nádvoří 03/2001
Obnova severního průčelí 10/2001
Obnova severního průčelí 10/2001
postup při rekonstrukci nádvorního schodiště 09/2002
postup při rekonstrukci nádvorního schodiště 09/2002
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one