Nemovitá kulturní památka - renesanční zámek s relikty středověké tvrze.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY

Archiv akcí

Poděkování
Dne 29.září 2010 se díky dobrovolníkům z naší obce, podařilo přemístit velice objemné dřevěné trámy, dlouhé bezmála 10 metrů do patra zámku. Po zpracování a ručním ohoblování budou součástí největšího dřevěného stropu v celé budově zámku.
Za veškerou obětavost patří všem zúčastněným naše veliké poděkování.
 
1.jpg
2.jpg
4.jpg
3.jpg
5.jpg

Postup prací na obnově zámku v roce 2009 

V průběhu roku 2009 byla prováděna obnova zbořeného sklepa vedoucího mimo objekt zámku západním směrem. Protože se jednalo o důležitou součást odvodňovacího systému (sklep kryje cisternu ve skalním podloží, shromažďující vodu stékající do severního křídla zámku), byla nezbytná jeho úplná rekonstrukce. Klenutí se šachtou je provedeno výhradně z tesaného a štípaného kamene. Těsnění pak udusanou vrstvou jílu. Obnova byla možná díky zařazení akce do PZAD na rok 2009 Ministerstvem kultury ČR. Do konce roku bude celá konstrukce úplně zasypána zeminou a připravena na zimu. Jde o mimořádně náročné technické řešení valeného klenutí s výsečí na vstupu a vertikální šachtou v rozsahu poloviny pláště, armovanou vynašecím vloženým pasem. Vše prováděno výlučně tradičními technologiemi a materiály. Je to první obnovený sklep zámku. Ostatní jsou stále probořeny a některé ještě i zasypány. Dosud je tedy obnoveno pouze asi 12 % z celkového objemu suterénů zámku, kompletně zničených.

   V neděli 16.8. 2009 se v Netíně konala pouť k Panně Marii Nanebevzaté. Také tentokrát šli poutnící ze Stránecké Zhoře, letos byla zatím nejvyšší účast - 15 lidí. V Kochánově se k nám připojili i poutníci ze Svařenova a na začátku obce Netín jsme se přidali k proudu pěších poutníků z Velkého Meziříčí, vedených otcem děkanem P. ThDr. Łukaszem Szendzielorzem. Na následujících fotografiích si můžete přiblížit atmosféru poutě.
P1010089.JPG
 Dne 23.5. 2009 se na zámku Blatná uskutečnilo výroční zasedání AMHZ. Navštívili jsme i nedaleký zámek Lnáře.
1.JPG
Zámek Stránecká Zhoř se účastnil soutěžní ankety Zlatá jeřabina 2008. Získal celkem 61 hlasů. Výsledky ankety najdete zde: http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one