Nemovitá kulturní památka - renesanční zámek s relikty středověké tvrze.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY

Archiv akcí

Také letos naděloval sv. Mikuláš v nemocnici sv. Zdislavy v Mostištích, ve Velkém Meziříčí a okolních obcích.
9.JPG
Poděkování
Dne 29.září 2010 se díky dobrovolníkům z naší obce, podařilo přemístit velice objemné dřevěné trámy, dlouhé bezmála 10 metrů do patra zámku. Po zpracování a ručním ohoblování budou součástí největšího dřevěného stropu v celé budově zámku.
Za veškerou obětavost patří všem zúčastněným naše veliké poděkování.
 
1.jpg
2.jpg
4.jpg
3.jpg
5.jpg

Postup prací na obnově zámku v roce 2009 

V průběhu roku 2009 byla prováděna obnova zbořeného sklepa vedoucího mimo objekt zámku západním směrem. Protože se jednalo o důležitou součást odvodňovacího systému (sklep kryje cisternu ve skalním podloží, shromažďující vodu stékající do severního křídla zámku), byla nezbytná jeho úplná rekonstrukce. Klenutí se šachtou je provedeno výhradně z tesaného a štípaného kamene. Těsnění pak udusanou vrstvou jílu. Obnova byla možná díky zařazení akce do PZAD na rok 2009 Ministerstvem kultury ČR. Do konce roku bude celá konstrukce úplně zasypána zeminou a připravena na zimu. Jde o mimořádně náročné technické řešení valeného klenutí s výsečí na vstupu a vertikální šachtou v rozsahu poloviny pláště, armovanou vynašecím vloženým pasem. Vše prováděno výlučně tradičními technologiemi a materiály. Je to první obnovený sklep zámku. Ostatní jsou stále probořeny a některé ještě i zasypány. Dosud je tedy obnoveno pouze asi 12 % z celkového objemu suterénů zámku, kompletně zničených.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one