Nemovitá kulturní památka - renesanční zámek s relikty středověké tvrze.

OFICIÁLNÍ STRÁNKY

Postup prací na obnově zámku v roce 2009 

V průběhu roku 2009 byla prováděna obnova zbořeného sklepa vedoucího mimo objekt zámku západním směrem. Protože se jednalo o důležitou součást odvodňovacího systému (sklep kryje cisternu ve skalním podloží, shromažďující vodu stékající do severního křídla zámku), byla nezbytná jeho úplná rekonstrukce. Klenutí se šachtou je provedeno výhradně z tesaného a štípaného kamene. Těsnění pak udusanou vrstvou jílu. Obnova byla možná díky zařazení akce do PZAD na rok 2009 Ministerstvem kultury ČR. Do konce roku bude celá konstrukce úplně zasypána zeminou a připravena na zimu. Jde o mimořádně náročné technické řešení valeného klenutí s výsečí na vstupu a vertikální šachtou v rozsahu poloviny pláště, armovanou vynašecím vloženým pasem. Vše prováděno výlučně tradičními technologiemi a materiály. Je to první obnovený sklep zámku. Ostatní jsou stále probořeny a některé ještě i zasypány. Dosud je tedy obnoveno pouze asi 12 % z celkového objemu suterénů zámku, kompletně zničených.

02.02.2010 07:31:52
konvent
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one